Yurt İçi Fuar Katılım Desteği

PROGRAMIN KAPSAMI

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde;

  1. a) yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
  2. b) yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının % 5’in üzerinde olması,
  3. c) toplam katılımcı sayısının en az 300 olması,

ç) yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının % 5’in üzerinde olması,

  1. d) katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması,
  2. e) yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması,

gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

Katılımcı;

  1. a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.
  2. b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
  3. c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

(3) Katılımcı başvuru evrakları arasında sayılan geçerli Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesini İBGS’ye elektronik ortamda tanıtır ve firma kaydını yaptırır. Bu belgeler, geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.

(4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

(5) SDŞ’lerin fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.

(6) Katılımcının stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeyi içerir.

  • ​​Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  • Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

2020 yılında desteklenen yurt içi fuar listesi ve üst sınır limitleri aşağıdaki gibidir:

“SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR” KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA

DESTEK ÜST LİMİTLERİ (Türk Lirası)

FUAR YILI KATILIMCI DESTEĞİ TANITIM DESTEĞİ (YURT DIŞI
TANITIM İÇİN)
TANITIM DESTEĞİ (YURT İÇİ
TANITIM İÇİN)
2017 30.000 525.000 175.000
2018 30.000 525.000 175.000
2019 38.000 666.000 222.000
2020 41.000 729.000 243.000

2020 Yılında Destek Kapsamına Alınabilecek Yurt İçi Fuarlar Listesi için Tıklayınız.