Gaz Sensörleri

Brom, Formaldehit, Ethene, Etilen, Oksijen, Karbondioksit, Karbon monoksit ve diğer VOC Uçucu Organik Bileşikler olmak üzere birçok farklı türevde toksik gazların tespiti adına elektro kimyasal türevli sensörler ve çözümleri.