İstihdam Desteği

PROGRAMIN AMACI:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)* statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

*Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsü hakkında bilgi için aşağıdaki tebliği inceleyebilirsiniz.

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM)’dır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir.

BAŞVURU SÜRECİ:

  • SDŞ’lerin bu destekten yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

DESTEK UNSURLARI:

  • Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların brüt maaşları 1 yıl süreyle % 75 oranında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA:

  • İstihdam Yardımı kapsamında destek talebinde bulunacak şirketler başvurularını sözleşme tarihinden itibaren 2’şer aylık dönemler itibariyle, Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yaparlar.