GREEN DEAL ÇAĞRISI

Çağrıların açılması: 22 Eylül 2020

Çağrının kapanması: 26 Ocak 2021

Hibe Sözleşmesi: 2021 son çeyreği

Toplam 1 milyar Avro bütçe

 • Net sera gazı salımlarının sıfıra indirilmesi (2050)
 • Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılması
 • Dönüşümün toplum genelinde gerçekleşmesi

HEDEFLER:

 • AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerini geliştirmesi
 • Sürdürülebilir ve Akıllı Mobiliteye Geçişin Hızlandırılması
 • Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi
 • Ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması
 • İnşa ve yenileme çalışmalarının enerji ve kaynak verimli yollarla yapılması
 • «Çiftlikten Sofraya» Stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemi
 • Toksinden Arındırılmış Bir Çevre için Sıfır Kirliliğin Sağlanması
 • Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerjinin sağlanması

ÇAĞRI ALANLARI

 • İklim değişikliği ile mücadele, sektörler arası zorluklar
 • Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji
 • Temiz ve döngüsel ekonomide sanayi
 • Enerji ve kaynak verimli binalar
 • Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım
 • Tarladan sofraya
 • Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin geri kazanılması
 • Sıfır kirlilik, toksik olmayan ortam
 • Avrupa Yeşil Anlaşmasının desteklenmesi için bilgi birikiminin güçlendirilmesi
 • Vatandaşların iklim nötr, sürdürülebilir bir geleceğe geçiş için güçlendirilmesi