Pazara Giriş Belgeleri Desteği

PROGRAMIN KAPSAMI

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler faydalanabilmektedir.

 • Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.
 • Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.
 • Şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında 

Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir

Desteklenen Gider Kalemleri:

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
 • Test/analiz raporu giderleri
 • Zorunlu Kayıt Ücretleri
 • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
 • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde yukarıda belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Yol masrafları
 • Gözetim bedeli
 • Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri
 • Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar“EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”  nde Bakanlıkça belirlenir.

EK 5- Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İBGS’lere yapılır.