2244 Sanayi Doktora Programı

2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite – sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı – sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR:
Yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları;

 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezine Sahip Şirketler,
 • Teknopark Şirketleri,
 • TÜBİTAK Projesi Sonuçlandırmış Şirketler

ile protokol yaparak söz konusu programa başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde yapılmaktadır.

Açılış Tarihi: 5 Ekim 2020   

Kapanış Tarihi: 11 Aralık 2020

İŞBİRLİĞİ MODELLERİ

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
 • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

Sanayi Doktora Programı ile;

 • Doktora öğrencilerine burs,
 • Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
 • Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği, sağlanır.

Doktora Öğrencilerine Burs

 • Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi; tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.
 • Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.
 • Proje süresi burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.
 • Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

İstihdam Desteği

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir.
 • İstihdam desteği için toplam destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.