Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

PROGRAM KAPSAMI

 • Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.
 • Desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir.
 • Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

​2020-2021 Yılında 20 Puan İlave Destek Sağlanacak Hedef Ülkeler

 • ABD
 • Brezilya
 • Çin
 • Etiyopya
 • Fas
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Irak
 • İngiltere
 • Japonya
 • Kenya
 • Malezya
 • Meksika
 • Özbekistan
 • Şili
 • Rusya
 • Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS üzerinden yapılır. Katılımcının bir İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye DYS üzerinden destek başvurusunda bulunulur.
 • Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

2020 yılında desteklenen yurt dışı fuar listesi ve üst sınır limitleri aşağıdaki gibidir:

2020 Yılı Bireysel Katılımla Desteklenecek Fuar Listesi için tıklayınız.

“YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR” KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA  DESTEK ÜST LİMİTLERİ (Türk Lirası)
FUAR YILI FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
Genel Nitelikli Fuarlar Sektörel Nitelikli Fuarlar Prestijli Fuarlar
2017 50.000 75.000 250.000
2018 56.000 85.000 284.000
2019 71.000 107.000 360.000
2020 77.000 117.000 394.000